Kursoversikt

SNIKTITT PÅ UTTALEKURSET


TA EN SNIKTITT PÅ KURSINNHOLDET!

Hei! Her kan du ta en sniktitt på kursinnholdet i det store uttalekurset Snakk flytende norsk som starter førstkommende mandag. Noen av leksjonene kan du også gå inn på og se. Det gjelder disse:

MODUL 1:
Leksjon 1: Få oversikt over norsk uttale! (video)

MODUL 2:
Lytteoppgaver sett 1: Lang eller kort A?
Lytteoppgaver sett 10: A eller Æ?
Innsendingsoppgave 2 (spill inn video)

MODUL 7:
Lytteoppgaver sett 2: Tonempar med lik skrivemåte

Hvis du har lyst til å melde deg på kurset, kan du gjøre det her: 

GÅ TIL PÅMELDING

Har du spørsmål om kurset? Send meg en mail på team@norskgrammatikk.no :-)

Ingjerd

NFI- Ingjerd signature 2019 with NFI Logo

START

NFi-UT Thumbnails - Velkommen v2 COLOR
Velkommen!
NFi-UT Thumbnails - velkomstvideo
Velkomstvideo
7:35
NFi-UT Thumbnails - Kursplan
Detaljert kursplan
NFi-UT Thumbnails - få hjelp
FÅ HJELP: Spørretimer og tilbakemeldinger fra læreren

MODUL 1: INTRODUKSJON TIL NORSK UTTALE

NFI-UT - Module banners Modul 1

NFi-UT Thumbnails - Velkommen modul
Velkommen til modul 1!

MODUL 1: INTRODUKSJON TIL NORSK UTTALE (leksjoner)

NFi-UT Thumbnails - m1l1
Leksjon 1: Få oversikt over norsk uttale!
25:10
NFi-UT Thumbnails - m1l2
Leksjon 2: Veien til god uttale
8:58
NFi-UT Thumbnails - m1l3
Leksjon 3: Hvor god skal du bli?
30:57

MODUL 1: Innsendingsoppgaver

NFI-UT Thumbnails - Oppgave
Skriftlig oppgave: Svar på spørsmålene i leksjon 3
NFi-UT Thumbnails - IO 1
Innsendingsoppgave 1 (spill inn video) - VURDERINGSOPPGAVE

MODUL 2: VOKALER

NFI-UT - Module banners Modul 2 THEMED

NFi-UT Thumbnails - Velkommen modul 2
Velkommen til modul 2!

MODUL 2: VOKALER (leksjoner)

NFI-UT thumbnails - m2l1
Leksjon 1: Introduksjon til norske vokaler
17:22
NFI-UT thumbnails - m2l2
Leksjon 2: Lær alle vokalene utenat!
2:06
NFI-UT thumbnails - m2l3
Leksjon 3: Lange og korte vokaler
7:06
NFI-UT thumbnails - m2l4
Leksjon 4: A-lyden
15:56
NFI-UT thumbnails - m2l5
Leksjon 5: E-lyden
14:17
NFI-UT thumbnails - m2l6
Leksjon 6: I-lyden
15:19
NFI-UT thumbnails - m2l7
Leksjon 7: O-lyden
15:16
NFI-UT thumbnails - m2l8
Leksjon 8: U-lyden
19:05
NFI-UT thumbnails - m2l9
Leksjon 9: Y-lyden
19:25
NFI-UT thumbnails - m2l10
Leksjon 10: Æ-lyden
19:29
NFI-UT thumbnails - m2l1
Leksjon 11: Ø-lyden
18:56
NFI-UT thumbnails - m2l12
Leksjon 12: Å-lyden
13:04

MODUL 2: VOKALER (lytteoppgaver)

nfi-ut thumbnails - lytteoppgaver 1
Oppgavesett 1: lang eller kort A?
nfi-ut thumbnails - lytteoppgaver 2
Oppgavesett 2: lang eller kort E?
nfi-ut thumbnails - lytteoppgaver 3
Oppgavesett 3: lang eller kort I?
nfi-ut thumbnails - lytteoppgaver 4
Oppgavesett 4: lang eller kort O?
nfi-ut thumbnails - lytteoppgaver 5
Oppgavesett 5: lang eller kort U?
nfi-ut thumbnails - lytteoppgaver 6
Oppgavesett 6: lang eller kort Y?
nfi-ut thumbnails - lytteoppgaver 7
Oppgavesett 7: lang eller kort Æ?
nfi-ut thumbnails - lytteoppgaver 8
Oppgavesett 8: lang eller kort Ø?
nfi-ut thumbnails - lytteoppgaver 9
Oppgavesett 9: lang eller kort Å?
nfi-ut thumbnails - lytteoppgaver 10
Oppgavesett 10: A eller Æ?
nfi-ut thumbnails - lytteoppgaver 11
Oppgavesett 11: E eller Æ?
nfi-ut thumbnails - lytteoppgaver 12
Oppgavesett 12: E eller I?
nfi-ut thumbnails - lytteoppgaver 13
Oppgavesett 13: E eller Ø?
nfi-ut thumbnails - lytteoppgaver 14
Oppgavesett 14: I eller Y?
nfi-ut thumbnails - lytteoppgaver 15
Oppgavesett 15: U eller Y?
nfi-ut thumbnails - lytteoppgaver 16
Oppgavesett 16: O eller U?
nfi-ut thumbnails - lytteoppgaver 17
Oppgavesett 17: O eller Å?
nfi-ut thumbnails - lytteoppgaver 18
Oppgavesett 18: O eller Ø?
nfi-ut thumbnails - lytteoppgaver 19
Oppgavesett 19: Ø eller Å?

MODUL 2: VOKALER (lytt og gjenta)

NFI-UT thumbnails - tips m2
Tips til hvordan du kan gjøre disse oppgavene
NFI-UT thumbnails lytt og gjenta 1
Oppgavesett 1: A-lyden
NFI-UT thumbnails lytt og gjenta 2
Oppgavesett 2: E-lyden
NFI-UT thumbnails lytt og gjenta 3
Oppgavesett 3: I-lyden
NFI-UT thumbnails lytt og gjenta 4
Oppgavesett 4: O-lyden
NFI-UT thumbnails lytt og gjenta 5
Oppgavesett 5: U-lyden
NFI-UT thumbnails lytt og gjenta 6
Oppgavesett 6: Y-lyden
NFI-UT thumbnails lytt og gjenta 7
Oppgavesett 7: Æ-lyden
NFI-UT thumbnails lytt og gjenta 8
Oppgavesett 8: Ø-lyden
NFI-UT thumbnails lytt og gjenta 9
Oppgavesett 9: Å-lyden
NFI-UT thumbnails lytt og gjenta 10
Oppgavesett 10: A og Æ
NFI-UT thumbnails lytt og gjenta 11
Oppgavesett 11: I og Y
NFI-UT thumbnails lytt og gjenta 12
Oppgavesett 12: U og Y
NFI-UT thumbnails lytt og gjenta 13
Oppgavesett 13: U og O
NFI-UT thumbnails lytt og gjenta 14
Oppgavesett 14: Ø og Å
NFI-UT thumbnails - last ned fylene
LAST NED alle lydfiler til modul 2 (zip)

MODUL 2: Innsendingsoppgaver

NFi-UT Thumbnails - IO 2
Innsendingsoppgave 2 (spill inn video)
NFi-UT Thumbnails - IO 3
Innsendingsoppgave 3 (spill inn video)

MODUL 3: DIFTONGER

NFI-UT - Module banners Modul 3 THEMED

NFi-UT Thumbnails - Velkommen modul 3
Velkommen til modul 3!

MODUL 3: DIFTONGER (leksjoner)

NFI-UT thumbnails - m3l1
Leksjon 1: Introduksjon til norske diftonger
7:11
NFI-UT thumbnails - m3l2
Leksjon 2: AI-lyden
8:16
NFI-UT thumbnails - m3l3
Leksjon 3: EI-lyden
8:02
NFI-UT thumbnails - m3l4
Leksjon 4: OI-lyden
6:42
NFI-UT thumbnails - m3l5
Leksjon 5: UI-lyden
3:19
NFI-UT thumbnails - m3l6
Leksjon 6: ØY-lyden
9:23
NFI-UT thumbnails - m3l7
Leksjon 7: AU-lyden
10:25

MODUL 3: DIFTONGER (lytteoppgaver)

NFI-UT Thumbnails - Lytteoppgaver M3 - 1
Oppgavesett 1: AI eller EI?
NFI-UT Thumbnails - Lytteoppgaver M3 - 2
Oppgavesett 2: OI eller ØY?
NFI-UT Thumbnails - Lytteoppgaver M3 - 3
Oppgavesett 3: AU eller ØY?

MODUL 3: DIFTONGER (lytt og gjenta)

NFI-UT Thumbnails - lytt og gjenta M3 - 1
Oppgavesett 1: ord med diftonger
NFI-UT Thumbnails - Lytt og gjenta M3 - 2
Oppgavesett 2: Setninger med diftonger
NFI-UT Thumbnails - M3 last ned
LAST NED alle lydfiler til modul 3 (zip)

MODUL 3: Innsendingsoppgaver

NFi-UT Thumbnails - IO 4
Innsendingsoppgave 4 (spill inn video)

MODUL 4: KONSONANTER

NFI-UT - Module banners Modul 4 THEMED

NFI-UT M4 thumbnails - velkommen
Velkommen til modul 4!

MODUL 4: KONSONANTER (leksjoner)

NFI-UT M4 thumbnails - m4l1
Leksjon 1: Introduksjon til norske konsonanter
22:22
NFI-UT M4 thumbnails - m4l2
Leksjon 2: Hva kan bli vanskelig?
28:00
NFI-UT M4 thumbnails - m4l3
Leksjon 3: B-lyden
19:57
NFI-UT M4 thumbnails - m4l4
Leksjon 4: D-lyden
11:53
NFI-UT M4 thumbnails - m4l5
Leksjon 5: F-lyden
11:45
NFI-UT M4 thumbnails - m4l6
Leksjon 6: G-lyden
15:09
NFI-UT M4 thumbnails - m4l7
Leksjon 7: H-lyden
12:03
NFI-UT M4 thumbnails - m4l8
Leksjon 8: J-lyden
17:40
NFI-UT M4 thumbnails - m4l9
Leksjon 9: K-lyden
15:25
NFI-UT M4 thumbnails - m4l10
Leksjon 10: L-lyden
19:58
NFI-UT M4 thumbnails - m4l11
Leksjon 11: M-lyden
10:44
NFI-UT M4 thumbnails - m4l12
Leksjon 12: N-lyden
16:35
NFI-UT M4 thumbnails - m4l13
Leksjon 13: P-lyden
24:00
NFI-UT M4 thumbnails - m4l14
Leksjon 14: R-lyden
23:10
NFI-UT M4 thumbnails - m4l15
Leksjon 15: S-lyden
13:58
NFI-UT M4 thumbnails - m4l16
Leksjon 16: T-lyden
21:53
NFI-UT M4 thumbnails - m4l17
Leksjon 17: V-lyden
15:54
NFI-UT M4 thumbnails - m4l18
Leksjon 18: KJ-lyden
22:10
NFI-UT M4 thumbnails - m4l19
Leksjon 19: SKJ-lyden
20:58
NFI-UT M4 thumbnails - m4l20
Leksjon 20: NG-lyden
21:27
NFI-UT M4 thumbnails - m4l21
Leksjon 21: RN-lyden
18:39
NFI-UT M4 thumbnails - m4l22
Leksjon 22: RD-lyden
20:46
NFI-UT M4 thumbnails - m4l23
Leksjon 23: RT-lyden
13:51
NFI-UT M4 thumbnails - m4bonus
BONUS: Konsonantene i det internasjonale fonetiske alfabetet (IPA)
28:58

MODUL 4: KONSONANTER (lytteoppgaver)

NFI-UT M4 thumbnails - lytteoppgaver 1
Oppgavesett 1: B eller P?
NFI-UT M4 thumbnails - lytteoppgaver 2
Oppgavesett 2: B eller V?
NFI-UT M4 thumbnails - lytteoppgaver 3
Oppgavesett 3: D eller T?
NFI-UT M4 thumbnails - lytteoppgaver 4
Oppgavesett 4: F eller V?
NFI-UT M4 thumbnails - lytteoppgaver 5
Oppgavesett 5: F eller P?
NFI-UT M4 thumbnails - lytteoppgaver 6
Oppgavesett 6: G eller K?
NFI-UT M4 thumbnails - lytteoppgaver 7
Oppgavesett 7: H eller ingenting?
NFI-UT M4 thumbnails - lytteoppgaver 8
Oppgavesett 8: J eller R?
NFI-UT M4 thumbnails - lytteoppgaver 9
Oppgavesett 9: L eller N?
NFI-UT M4 thumbnails - lytteoppgaver 10
Oppgavesett 10: L eller R?
NFI-UT M4 thumbnails - lytteoppgaver 11
Oppgavesett 11: N eller NG?
NFI-UT M4 thumbnails - lytteoppgaver 12
Oppgavesett 12: N eller RN?
NFI-UT M4 thumbnails - lytteoppgaver 13
Oppgavesett 13: S eller SKJ?
NFI-UT M4 thumbnails - lytteoppgaver 14
Oppgavesett 14: T eller RT?
NFI-UT M4 thumbnails - lytteoppgaver 15
Oppgavesett 15: KJ eller SKJ?
NFI-UT M4 thumbnails - lytteoppgaver 16
Oppgavesett 16: SP, SV eller SM?
NFI-UT M4 thumbnails - lytteoppgaver 17
Oppgavesett 17: ST eller SK?
NFI-UT M4 thumbnails - lytteoppgaver 18
Oppgavesett 18: SN eller SL?
NFI-UT M4 thumbnails - lytteoppgaver 19
Oppgavesett 19: D eller RD?
NFI-UT M4 thumbnails - lytteoppgaver 20
Oppgavesett 20: RD eller RT?

MODUL 4: KONSONANTER (lytt og gjenta)

NFI-UT M4 thumbnails - L.O.G 1
Oppgavesett 1: Ord med B, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S og T
NFI-UT M4 thumbnails - L.O.G 2
Oppgavesett 2: Ord med KJ, SKJ, NG, RN, RD og RT
NFI-UT M4 thumbnails - L.O.G 3
Oppgavesett 3: B og P
NFI-UT M4 thumbnails - L.O.G 4
Oppgavesett 4: B og V
NFI-UT M4 thumbnails - L.O.G 5
Oppgavesett 5: F og V
NFI-UT M4 thumbnails - L.O.G 6
Oppgavesett 6: H
NFI-UT M4 thumbnails - L.O.G 7
Oppgavesett 7: L og R
NFI-UT M4 thumbnails - L.O.G 8
Oppgavesett 8: K, P og T (øv på aspirasjon)
NFI-UT M4 thumbnails - L.O.G 9
Oppgavesett 9: KJ, SKJ og S
NFI-UT M4 thumbnails - L.O.G 10
Oppgavesett 10: N og NG
NFI-UT M4 thumbnails - L.O.G 11
Oppgavesett 11: N og RN
NFI-UT M4 thumbnails - L.O.G 12
Oppgavesett 12: T og RT
NFI-UT M4 thumbnails - L.O.G 13
Oppgavesett 13: D og RD
NFI-UT M4 thumbnails - L.O.G 14
Oppgavesett 14: Litt forskjellig
NFI-UT M4 thumbnails - last ned filer
LAST NED alle lydfiler til modul 4

MODUL 4: Innsendingsoppgaver

NFi-UT Thumbnails - IO 5
Innsendingsoppgave 5 (spill inn video)
NFi-UT Thumbnails - IO 6
Innsendingsoppgave 6 (spill inn video)
NFi-UT Thumbnails - IO 7
Innsendingsoppgave 7 (spill inn video)

MODUL 5: TALE VS. SKRIFT

NFI-UT - Module banners Modul 5 THEMED

NFI-UT M5 thumbnails - velkommen
Velkommen til modul 5!

MODUL 5: TALE VS. SKRIFT (leksjoner)

NFI-UT M5 thumb - l1
Leksjon 1: Forskjellen på skrift og tale
17:52
NFI-UT M5 thumb - l2
Leksjon 2: Når E uttales Æ
16:41
NFI-UT M5 thumb - l3
Leksjon 3: Når U uttales O
10:38
NFI-UT M5 thumb - l4
Leksjon 4: Når O uttales Å
17:14
NFI-UT M5 thumb - l5
Leksjon 5: Ord som uttales med kort vokal (selv om de skrives med enkeltkonsonant)
19:04
NFI-UT M5 thumb - l6
Leksjon 6: Skrivemåter for J-lyden
11:54
NFI-UT M5 thumb - l7
Leksjon 7: Skrivemåter for KJ-lyden
10:14
NFI-UT M5 thumb - l8
Leksjon 8: Skrivemåter for SKJ-lyden
11:24
NFI-UT M5 thumb - l9
Leksjon 9: Skrivemåter for NG-lyden
8:46
NFI-UT M5 thumb - l10
Leksjon 10: Stumme bokstaver
15:46
NFI-UT M5 thumb - l11
Leksjon 11: Når stemte konsonanter blir ustemte
13:14
NFI-UT M5 thumb - l12
Leksjon 12: Andre ord som uttales annerledes enn de skrives
7:01
NFI-UT M5 thumb - bonus
BONUS: Slik uttaler du navnet mitt riktig ;-)
2:08

MODUL 5: TALE VS. SKRIFT (diktater)

NFI-UT M5 thumb - diktat 1
Oppgavesett 1: Vokaler som uttales annerledes enn de skrives (diktat)
NFI-UT M5 thumb - diktat 2
Oppgavesett 2: Konsonanter som uttales annerledes enn de skrives (diktat)
NFI-UT M5 thumb - diktat 3
Oppgavesett 3: Stumme bokstaver (diktat)
NFI-UT M5 thumb - diktat 4
Oppgavesett 4: Andre ord som uttales annerledes enn de skrives (diktat)

MODUL 5: Innsendingsoppgaver

NFi-UT Thumbnails - IO 8
Innsendingsoppgave 8 (spill inn video)
NFi-UT Thumbnails - IO 9
Innsendingsoppgave 9 (spill inn video)

MODUL 6: TRYKK I ORD

NFI-UT - Module banners Modul 6 THEMED

NFI-UT Thumb M6 - Velkommen
Velkommen til modul 6!

MODUL 6: TRYKK I ORD (leksjoner)

NFI-UT Thumb M6 - L1
Leksjon 1: Hva er trykk?
15:35
NFI-UT Thumb M6 - L2
Leksjon 2: Forskjellige typer trykk
15:53
NFI-UT Thumb M6 - L3
Leksjon 3: Hovedregler for trykk
42:51
NFI-UT Thumb M6 - L4
Leksjon 4: Trykk i sammensatte ord
27:39

MODUL 6: TRYKK I ORD (lytteoppgaver)

NFI-UT Thumb M6 - OPPGAVESETT 1
Lytteoppgaver sett 1: Enkle ord
NFI-UT Thumb M6 - OPPGAVESETT 2
Lytteoppgaver sett 2: Sammensatte ord
NFI-UT Thumb M6 - OPPGAVESETT 3
Lytteoppgaver sett 3: Sammensatte ord med partikler

MODUL 6: TRYKK I ORD (lytt og gjenta)

NFI-UT Thumb M6 - LOG 1
Lytt og gjenta sett 1: Setninger med enkle ord
NFI-UT Thumb M6 - LOG 2
Lytt og gjenta sett 2: Setninger med sammensatte ord
NFI-UT Thumb M6 - LOG 3
Lytt og gjenta sett 3: Setninger med partikkelord
NFI-UT Thumb M6 - Last Ned
LAST NED alle lydfiler til modul 6

MODUL 6: Innsendingsoppgaver

NFi-UT Thumbnails - IO 10
Innsendingsoppgave 10 (spill inn video)
NFi-UT Thumbnails - IO 11
Innsendingsoppgave 11 (spill inn video)

MODUL 7: TONEMER

NFI-UT - Module banners Modul 7 THEMES

NFI-UT Thumb Velkommen
Velkommen til modul 7!

MODUL 7: TONEMER (leksjoner)

NFI-UT THUMBS M7L1
Leksjon 1: Hva er tonemer?
22:12
NFI-UT THUMBS M7L2
Leksjon 2: Mer om tonem 1
21:49
NFI-UT THUMBS M7L3
Leksjon 3: Mer om tonem 2
19:50
NFI-UT THUMBS M7L4
Leksjon 4: Tonemer i sammensatte ord
4:56
NFI-UT THUMBS M7L5
Leksjon 5: Tonemer i ord som ikke har trykk på første stavelse
18:30
NFI-UT THUMBS M7LB1
BONUS 1: Trykk og tonemer i ordboka
5:11
NFI-UT THUMBS M7LB2
BONUS 2: Regler for tonemer (VIDEO+PDF)
24:36

MODUL 7: TONEMER (lytteoppgaver)

NFI-UT THUMB LOG M7-1
Lytteoppgaver sett 1: Tonempar med ulik skrivemåte
NFI-UT THUMB LOG M7-2
Lytteoppgaver sett 2: Tonempar med lik skrivemåte
NFI-UT THUMB LOG M7-3
Lytteoppgaver sett 3: Tonempar med flere stavelser
NFI-UT THUMB LOG M7-4
Lytteoppgaver sett 4: Hvilket tonem har ordet?
NFI-UT THUMB LOG M7-5
Lytteoppgaver sett 5: Hvilket tonem har ordet? (Lange ord)

MODUL 7: TONEMER (lytt og gjenta)

NFI-THUMB M7lyttoggjenta1
Lytt og gjenta sett 1: Ord med trykk på første stavelse - Tonem 1
NFI-THUMB M7lyttoggjenta2
Lytt og gjenta sett 2: Ord med trykk på første stavelse - Tonem 2
NFI-THUMB M7lyttoggjenta3
Lytt og gjenta sett 3: Ord som ikke har trykk på første stavelse - Tonem 1
NFI-THUMB M7lyttoggjenta4
Lytt og gjenta sett 4: Ord som ikke har trykk på første stavelse - Tonem 2
NFI-THUMB M7lyttoggjenta5
Lytt og gjenta sett 5: Minimale par - Tonem 1 og tonem 2
NFI-THUMB M7lyttoggjenta6
Lytt og gjenta sett 6: Minimale par med lik skrivemåte - Tonem 1 og tonem 2
NFI-THUMB M7lyttoggjenta7
Lytt og gjenta sett 7: Minimale par med flere stavelser - Tonem 1 og tonem 2
NFI-UT Thumb Last ned
LAST NED alle lydfiler til modul 7

MODUL 7: Innsendingsoppgaver

NFi-UT Thumbnails - IO 12
Innsendingsoppgave 12 (spill inn video)
NFi-UT Thumbnails - IO 13
Innsendingsoppgave 13 (spill inn video)
NFi-UT Thumbnails - IO 14
Innsendingsoppgave 14 (spill inn video)

MODUL 8: SETNINGER

NFI-UT - Module banners Modul 8 THEMES

NFI-UT M8 thumb Velkommen
Velkommen til modul 8!

MODUL 8: SETNINGER (leksjoner)

NFI-UT M8L1 Thumbnail
Leksjon 1: Introduksjon til modul 8
9:00
NFI-UT M8L2 Thumbnail
Leksjon 2: Setningstrykk
20:53
NFI-UT M8L3 Thumbnail
Leksjon 3: Setningsintonasjon
22:05
NFI-UT M8L3 Thumbnail
Leksjon 4: Tonemer i setninger
NFI-UT M8BONUS Thumbnail
Bonus: Sammentrekninger
11:53

MODUL 8: SETNINGER (lytteoppgaver)

NFI-UT M8 lytte 1 Thumbnail
Lytteoppgaver sett 1: Trykk - hvor er trykket i setningen?
NFI-UT M8 lytte 2 Thumbnail
Lytteoppgaver sett 2: Trykk - har setningen trykk, eller er den nøytral?
NFI-UT M8 lytte 3 Thumbnail
Lytteoppgaver sett 3: Intonasjon - sett riktig tegn på slutten av setningen.
NFI-UT M8 lytte 4 Thumbnail
Lytteoppgaver sett 4: Intonasjon - hva føler jeg?

MODUL 8: SETNINGER (lytt og gjenta)

NFI-UT M8 LOG 1 Thumbnail
Lytt og gjenta sett 1: Setninger med ekstra trykk
NFI-UT M8 LOG 2 Thumbnail
Lytt og gjenta sett 2: Samme setning - forskjellige følelser
NFI-UT M8 LOG 3 Thumbnail
Lytt og gjenta sett 3: Korte spørsmål
NFI-UT M8 LOG 4 Thumbnail
Lytt og gjenta sett 4: Ord, fraser og setninger med tonem 1
NFI-UT M8 LOG 5 Thumbnail
Lytt og gjenta sett 5: Ord, fraser og setninger med tonem 2
NFI-UT M8 LOG 6 Thumbnail
Lytt og gjenta sett 6: Pyramider
lydfiler
LAST NED alle lydfiler til modul 8

MODUL 8: Innsendingsoppgaver

NFi-UT Thumbnails - IO 15
Innsendingsoppgave 15 (spill inn video)
NFi-UT Thumbnails - IO 16
Innsendingsoppgave 16 (spill inn video)
NFi-UT Thumbnails - IO 17
Innsendingsoppgave 17 (spill inn video)
NFi-UT Thumbnails - IO 18
Innsendingsoppgave 18 (spill inn video) - VURDERINGSOPPGAVE